Termín na predkladanie ponúk:

19.09.2019 - 29.11.2019.