PREČO PLASTELÍNA?

Plastelína zlepšuje manuálne zručnosti. Nie je žiadnym tajomstvom, že detailné tvorby skúšajú- ​​a

priebehom času zlepšujú - manuálne zručnosti detí. Jemné pohyby budú jednoduchšie a dokončená

zoologická záhrada, budova alebo akékoľvek umelecké diela sa budú čoraz viac podobať

skutočnosti. V neposlednom rade je vývoj jemných motorických pohybov jednou zo základných

podmienok pre školskú spôsobilosť, preto je dôležité, aby sa s nimi zaoberalo už aj v predškolskom

veku.

Plastelína zlepšuje kreativitu. Vďaka neustálemu používaniu fantázie a predstavivosti deti

vymýšľajú čoraz viac odvážnych a komplexných vecí, ktoré sa snažia aj vytvoriť. Rovnako ako pri

kreslení je často lepšie neombedzovať ich predstavivosť; tým môže ich tvorivosť skutočne nabrať

krídla, a preto budú vytvárať kreatívne, jedinečné diela.

Plastelína zlepšuje schopnosť pozorovania. Deti sa od rodičov alebo starších súrodencov naučia

rôzne techniky (zaokrúhľovanie, krútenie) potrebné počas hry s plastelínou. Ich schopnosť

pozorovania je tiež posilnená, pokiaľ chcú vytvoriť zvieratá a tvary obsiahnuté v rôznych knihách,

pretože záleží na tom, či sa malá mačička podobá skôr na leva. Nepretržitým skúšaním môžete

ľahko osvojiť túto zručnosť a tvorby sa čoraz viac budú podobať na to, čo vidíte a čo si

predstavujete.

Plastelína pomáha zoznámiť sa s formami a zlepšuje priestorovú tvorbu. Kým kreslenie sa

uskutočňuje iba v rovine, plastelína otvára úplne novú dimenziu: uľahčuje pochopenie

priestorových foriem a tvarov. Pomocou plastelíny deti ľahšie pochopia guľové, obdĺžnikové

a štvorcové tvary, a pomocou týchto tradičných foriem môžu priniesť do svojich výtvorov veľa

noviniek.

Plastelína zlepšuje koordináciu očí a rúk. Vnímanie očami a koordinovanie pohybu rúk hrá veľmi

dôležitú úlohu vo vývoji detí. Táto základná zručnosť je tiež predpokladom pre písanie a čítanie,

keďže napríklad dieťa dokáže písať medzi dvoma líniami len vtedy, ak dokáže sledovať pohyb

svojich rúk a zároveň pozerať na text, ktorý píše. Vhodný vývoj koordinácie očí a rúk je vzrušujúci

a nepostrádateľný proces - k tomu poskytuje hra s plastelínou výborný podklad.

Meno prevádzkovateľa: Frutti Gyurmagyártó Ltd. Sídlo/doručovacia adresa prevádzkovateľa: maďarsko 8372 Cserszegtomaj, Fehér köz 2. DIČ: 26588294-2-20 EU VAT: HU26588294I IČO: 26588294-3240-113-01 hello@svetplasteliny.sk