PROJEKTOVÉ VÝZVY

Projektové výzvy pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory!

Okruh oprávnených uchádzačov: Školy, materské školy, základné školy (vrátane ich členských inštitúcií) s identifikátorom OM, ako aj nadácie, združenia, samosprávy a tábory, ktoré aktívne pôsobia v povolaniach s tvorivými detskými aktivitami, sú oprávnené predkladať svoje žiadosti.

Forma podpory: Žiadatelia sa môžu uchádzať o Giga balenie plastelíny (9 kg/10 farieb). Žiadateľ sa môže uchádzať maximálne o 10 balení, to znamená, najviac o 90 kg plastelíny. (Pokiaľ sa želáte uchádzať o väčšie množstvo, túto skutočnosť uveďte v kolónke "Poznámky".)

Vyhlasovateľ projektu: Svet Plastelíny

Účel projektu: Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za

dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi.


Termín na predkladanie ponúk: 

18.03.2019 - 15.06.2019.


Vyhodnotenie súťaže: do 6-12 dní priebežne po predložení ponuky

Účasť na súťaži je bezplatná. 

Predložením návrhu nákupná povinnosť nevzniká.

Celková hodnota poskytovanej podpory:

36,380.- EUR

Jedno balenie obsahuje 3x3 kg, celkovo 9 kg plastelíny. Každé 3 kg balenie obsahuje 10 farieb.

Celkom podporujeme 550 balení, a to nasledovne: 

- 100% - 50 balení (0 EUR/9 kg)

- 80% - 100 balení (18,58 EUR/9 kg)

- 65% - 200 balení (32,51 EUR/9 kg)

- 50% - 200 balení (46,44 EUR/9 kg)

Ďalšie naše výrobky nájdete na stránkach nášho internetového obchodu.

Pozor! 

Všetkých žiadateľov budeme písomne ​​informovať o výsledkoch súťaže, ako aj o výške získanej podpory. Prepravné náklady netvoria súčasť výzvy (4,90 EUR/3x3 kilogramové balenie).

Účasť na výzvu je bezplatná. Predložením návrhu nákupná povinnosť nevzniká. 

Ďalšie informácie: vyzva@svetplasteliny.sk