PROJEKTOVÉ VÝZVY

Projektové výzvy pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory!

2020 "jeseň" 

Účel projektu: Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za

dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi.


Termín na predkladanie ponúk: 

09.09.2020 - 31.10.2020.

Vyhodnotenie súťaže: do 15-20 dní priebežne po predložení ponuky

Účasť na súťaži je bezplatná. Predložením návrhu nákupná povinnosť nevzniká.

Jedno balenie obsahuje 3x2,8 kg, celkovo 8,4 kg plastelíny. Každé 2,8 kg balenie obsahuje 10 farieb.

Okruh oprávnených uchádzačov: Školy, materské školy, základné školy (vrátane ich členských inštitúcií) s identifikátorom MV,, ako aj nadácie, združenia, samosprávy a tábory, ktoré aktívne pôsobia v povolaniach s tvorivými detskými aktivitami, sú oprávnené predkladať svoje žiadosti.

Forma podpory: Žiadatelia sa môžu uchádzať o Giga balenie plastelíny (8,4 kg/10 farieb). Žiadateľ sa môže uchádzať maximálne o 6 balení, to znamená, najviac o 50,4 kg plastelíny. (Pokiaľ sa želáte uchádzať o väčšie množstvo, túto skutočnosť uveďte v kolónke "Poznámky".)

Celkom podporujeme 500 balení, a to nasledovne: 

- 100% - 50 balení (0 EUR/8,4 kg)

- 75% - 100 balení (23,25 EUR/8,4 kg)

- 65% - 175 balení (32,55 EUR/8,4 kg)

- 55% - 175 balení (41,85 EUR/8,4 kg)

Vyhlasovateľ projektu: Svet Plastelíny

Celková hodnota poskytovanej podpory:

21,417.- EUR

Ďalšie naše výrobky nájdete na stránkach nášho internetového obchodu.

Pozor! 

Všetkých žiadateľov budeme písomne ​​informovať o výsledkoch súťaže, ako aj o výške získanej podpory. Prepravné náklady netvoria súčasť výzvy (4,90 EUR/3x2,8 kilogramové balenie).

Účasť na výzvu je bezplatná. Predložením návrhu nákupná povinnosť nevzniká. 

Ďalšie informácie: vyzva@svetplasteliny.sk