PROJEKTOVÉ VÝZVY

Projektové výzvy pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory!

2020 "jar"

Účel projektu: Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za

dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi.


Termín na predkladanie ponúk: 

10.02.2020 - 31.03.2020.

Vyhodnotenie súťaže: do 15-20 dní priebežne po predložení ponuky

Účasť na súťaži je bezplatná. Predložením návrhu nákupná povinnosť nevzniká.

Jedno balenie obsahuje 3x3 kg, celkovo 9 kg plastelíny. Každé 3 kg balenie obsahuje 10 farieb.

Okruh oprávnených uchádzačov: Školy, materské školy, základné školy (vrátane ich členských inštitúcií) s identifikátorom MV,, ako aj nadácie, združenia, samosprávy a tábory, ktoré aktívne pôsobia v povolaniach s tvorivými detskými aktivitami, sú oprávnené predkladať svoje žiadosti.

Forma podpory: Žiadatelia sa môžu uchádzať o Giga balenie plastelíny (9 kg/10 farieb). Žiadateľ sa môže uchádzať maximálne o 6 balení, to znamená, najviac o 54 kg plastelíny. (Pokiaľ sa želáte uchádzať o väčšie množstvo, túto skutočnosť uveďte v kolónke "Poznámky".)

Celkom podporujeme 450 balení, a to nasledovne: 

- 100% - 50 balení (0 EUR/9 kg)

- 75% - 100 balení (23,25 EUR/9 kg)

- 65% - 150 balení (32,55 EUR/9 kg)

- 55% - 150 balení (41,85 EUR/9 kg)

Vyhlasovateľ projektu: Svet Plastelíny

Celková hodnota poskytovanej podpory:

18,233.- EUR

Ďalšie naše výrobky nájdete na stránkach nášho internetového obchodu.

Pozor! 

Všetkých žiadateľov budeme písomne ​​informovať o výsledkoch súťaže, ako aj o výške získanej podpory. Prepravné náklady netvoria súčasť výzvy (4,90 EUR/3x3 kilogramové balenie).

Účasť na výzvu je bezplatná. Predložením návrhu nákupná povinnosť nevzniká. 

Ďalšie informácie: vyzva@svetplasteliny.sk