VIAC INFORMÁCIÍ

O plastelíne:

 Naša plastelína spĺňa všetky požiadavky relevantných právnych predpisov Európskej únie o výrobe hračiek. Obsahuje výlučne prírodné materiály. Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli nebezpečiu udusenia.

 Jemná, voňavá plastelína, ktorá sa na vzduchu vysušuje. Vyvinutá špeciálne na účely hry.

 Plastelínu je potrebné chrániť pred účinkami stáleho prívodu vzduchu, uchovávať ju v nádobe alebo sáčku. Plastelína sa na vzduchu vysušuje a pokazí.

 Pokiaľ je balenie poškodené počas prepravy, túto skutočnosť je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na adrese zákazníckeho servisu.

O súťaži:

 Zúčastniť sa môže každá inštitúcia, ktorá poskytuje služby kreatívnej výučby alebo voľnočasové aktivity pre deti, dospelých alebo znevýhodnené osoby.

 Počas súťaže účastníkov nezaväzujú žiadne iné podmienky účasti alebo dodatočné záväzky.

 Účasť v súťaži nezakladá povinnosti účastníkov, resp. dodatočnú povinnosť účasti alebo nákupu.

 Ponuky vyhodnocujeme podľa poradia doručenia. Každého účastníka písomne upovedomíme o vyhodnotení ponuky.

 Podané a vyhodnotené ponuky je možné meniť. V tomto prípade je údaje potrebné opätovne podať prostredníctvom príslušného odkazu; obsah ponuky s predošlým identifikačným číslom stráca platnosť, a vytvorí sa nový obsah ponuky. V každom prípade platí, že k jednej inštitúcii môže byť priradené len jedno identifikačné číslo.

 Prípadné vlastné náklady počas projektu môže financovať, resp. uhrádzať aj súkromná osoba; v každom prípade ale platí, že príjemcom súťažnej podpory môže byť len inštitúcia.

 Pri vyhodnotení súťaže každý účastník obdrží dokument obsahujúci nasledovné údaje: údaje žiadateľa, žiadaný objem plastelíny, získaná podpora, splatná suma vlastných nákladov. 

 Preprava nie je zahrnutá v súťaži, jej cenu je v každom prípade potrebné uhradiť. Náklady na prepravu sa môžu líšiť; ich výška sa v každom prípade uvádza na dokumente o vyhodnotení súťaže.

 Zásadným cieľom súťaže je poskytnúť veľké množstvo plastelíny inštitúciám, ktoré sú odkázané na pomoc. Bohužiaľ tento cieľ nie je možné vo všetkých prípadoch naplniť celkom zadarmo, budeme sa ale snažiť poskytnúť podporu pre všetkých za účelom lacnejšieho obstarania plastelíny v porovnaní s nákupom v obchode za trhovú cenu.